logo-2

PATRON KIEROWCÓW W NOWYM MIEJSCU

Po ponad 23 latach pomnik patrona kierowców został przeniesiony na miejsce nowego dworca autobusowego w Turku. Ta inicjatywa to efekt budowy nowoczesnego centrum handlowego.
W poniedziałek, 26 sierpnia, odbyło się uroczyste poświęcenie pomnika świętego Krzysztofa. Postać patrona kierowców towarzyszyła mieszkańcom Turku i wszystkim podróżnym odwiedzającym miasto od 25 lipca 1990 roku. Monument jeszcze do niedawna stał na terenie dworca PKS. Z uwagi na to, że w tym miejscu powstanie nowoczesny obiekt handlowy Galeria Turek, patron kierowców został przeniesiony w pobliże obecnego dworca.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miasta i powiatu, a także gospodarze, czyli zarząd Galerii Turek oraz zarząd PKS-u. Ksiądz kanonik Mirosław Frankowski, proboszcz parafii św. Barbary w Turku, poświęcił przeniesiony pomnik. Błogosławiony Jan Paweł II, w czasie jednej ze swoich pielgrzymek, mówiąc na temat stawiania znaków religijnych powiedział, że jest to wyraz świadomości wiary. Dobrze się stało, że po przeniesieniu i renowacji, po raz pierwszy gromadzimy się przy figurze świętego Krzysztofa, patrona kierowców, ponieważ nie tylko kierowcy PKS-u, ale my wszyscy będziemy prosić o opiekę i wsparcie duchowe, o roztropność w kierowaniu pojazdami mówił.
Święty Krzysztof przenosił ludzi przez rzekę. Dzisiaj trochę odwrotnie jego przeniesiono na nowe miejsce, aby dalej patronował całej załodze PKS-u podsumował Zdzisław Czapla, burmistrz miasta Turek. To, co zostało zlikwidowane, zastąpiono nowym. Dzięki nowym inwestycjom powstają nowe miejsca pracy, tak jak na terenie aktualnej budowy. PKS będzie dalej funkcjonował, może nawet jeszcze lepiej. Razem z nową galerią stworzą coś nowego, co pozostanie na długo i będzie się rozwijało, a święty Krzysztof niech otacza opieką kierowców i wszystkich, dzięki którym nasze miasto staje się coraz lepsze dodał Zdzisław Czapla.
Na koniec uroczystości goście złożyli przed pomnikiem kwiaty.