logo-2

Płatny parking

Drodzy klienci,

W nawiązaniu do poprzedniego posta – podkreślamy, że naszym celem ustanowienia płatnego parkingu (symboliczna złotówka/godzinę) była poprawa wygody klientów Karuzeli ze względu na ciągłe zajmowanie miejsc parkingowych przez osoby nie będące klientami Centrum Handlowego. Ważna informacja dla klientów – w weekendy parking jest od samego początku BEZPŁATNY. Chcielibyśmy dodatkowo CAŁY ZYSK opłat parkingowych z tego miesiąca przeznaczyć na jedno z trzech najprężniej działających w Turku Stowarzyszeń i bardzo prosimy o Państwa głos, na które stowarzyszenie darowizna ma zostać przeznaczona:

  1. Stowarzyszenie „Kopernik Plus”

Najbardziej znane projekty – ogólnopolskie bicie rekordu w aerobiku zbiorowym w ramach europejskiego tygodnia sportu – uczestnictwo ok. 700 osób, zajęcia sportowe dla dzieci, liczne wyjazdy na mecze i inne wydarzenie sportowe, reprezentacja miasta Turek na lekcji wf w Warszawie – bicie rekordu na Stadionie.

Cele promowanie aktywnego trybu życia.

  1. Stowarzyszenie „Przystań”

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności kulturalnej, społecznej i edukacyjnej

w lokalnym środowisku, prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej obejmującej dzieci i młodzież w zakresie szeroko pojętego rozwoju osobistego: fizycznego, psychicznego, intelektualnego, duchowego, prowadzenie działań na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny, integracja i aktywizacja społeczności lokalnej, szczególnie środowiska dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.

  1. Stowarzyszenie ,,Big Band Miast i Powiatu Tureckiego”

Celem stowarzyszenia jest propagowanie amatorskiego ruchu muzycznego; popularyzacja muzykowania orkiestrowego, popularyzacja muzyki poważnej i orkiestrowej wśród społeczności lokalnej; wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz wszelkich działań twórczych; umożliwienie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży; organizowanie koncertów dla społeczności lokalnej i innych odbiorców w kraju i za granicą; organizowanie innych działań artystycznych: warsztatów artystycznych, pokazów, projekcji, prezentacji, spektakli, festiwali, wystaw, plenerów, projektów, pokazów, sympozjów, wykładów dotyczących kultury i sztuki.

Zapraszamy do głosowania!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzuOB0qrbABvjLDa7Zeo6V4Mui2yjjvc7qm-fWCF6pergXIg/viewform?c=0&w=1